Yago Iglesias é fotógrafo de vodas. Como el mesmo di leva a fotografía no sangue, pois vénlle de familia. É a segunda xeración de fotógrafos na súa familia e actualmente leva un estudio fotográfico en Vigo.
X