AQUALIA
RevistaNovembro23

Últimos días para inscribirse na nova convocatoria de Girando por Salas

O vindeiro mércores 27 de setembro, ás 18:00h, finaliza a fase de inscrición para todas as bandas e solistas que queiran participar na décimo cuarta edición de Girando Por Salas. Os interesados poden inscribirse a través da web girandoporsalas.com.

O obxectivo de GPS é apoiar a artistas emerxentes de todos os estilos, tanto solistas como bandas, ofrecendo axudas para a celebración de concertos dentro do circuíto de salas en todo o territorio español como fomento da expresión máis viva da música popular. Devanditos concertos deberanse realizar fóra da Comunidade Autónoma de residencia de cada artista ou a un mínimo de 300 km dentro da mesma. Con isto quérese potenciar aos novos talentos musicais e a súa difusión máis aló do seu ámbito de influencia natural, así como incentivar a profesionalización dos mesmos. Así mesmo, os artistas recibirán unha axuda para a produción e promoción discográfica dos seus traballos potenciando con todo iso a produción discográfica e a estabilidade do circuíto de salas de música en directo.

Seleccionaranse 22 artistas (bandas e solistas) de entre todas aquelas solicitudes recibidas que cumpran os requisitos e elaborarase un calendario en coordinación coas salas e os artistas seleccionados, cun mínimo de seis concertos para cada artista, que terán lugar entre o 1 de decembro de 2023 e o 2 de xuño de 2024, inclusive. Aos seleccionados/ outorgaráselles, así mesmo, unha axuda para a produción e promoción discográficas.

Girando Por Salas é unha iniciativa do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música (INAEM) sendo entidade colaboradora a Federación Coordinadora do Circuito de Músicas Populares (FCMP).